Film – Vi har en stark vilja att göra lite mer & lite bättre. Vi har så mycket vi vill berätta. Vi börjar här..

I år går vi på semester efter att ha befunnit oss i pandemi i ett drygt år.
Pandemin har på olika sätt påverkat oss men det är inte pandemin som varit i fokus hos oss under det här året. 

Vi har haft fokus på att fortsätta utvecklas inför framtiden och jobbar hårt med att bli det mest självklara valet vid tillverkning av hållbar och cirkulär inredning till offentlig miljö. För att bli det krävs det en hel del av oss. Att hitta och välja rätt material ska vi göra på ett ännu mer medvetet sätt. Men minst lika viktigt är hållbara och cirkulära relationer och processer.