Sibab 360

Vi har sedan länge bestämt oss för att bidra till en förändring. Vi har höga ambitioner om en bättre morgondag med stort fokus på cirkulära inredningar och goda relationer där människan och naturen kan må bra länge.

Nu gör vi action.

Under hösten öppnar vi Sibab 360 – en tidigare övergiven lokal hos oss i Blikstorp som nu förvandlas till vår cirkulära arena. Den kommer drivas av Kristofer Jonsson som är en erfaren inredningsarkitekt med 18 års erfarenhet från White arkitekter där cirkulära inredningar och hållbarhetsfrågan vuxit sig allt större och större för honom. Nu vill han göra ännu mer action på ett djupare plan.

Sibab 360 – Showroom

Vi vill göra det lätt att hitta och välja material och produkter med återvunnen råvara till din inredning. Därför sätter vi ihop ett materialbibiliotek med material och produkter med återvunnen råvara från en mängd olika producenter i en stor materialbank. Inte enbart material som vi kan producera av utan också andra material som behövs i en inredning som t.ex. gardiner och mattor. Målet är att öppna upp det fysiskt och digitalt i oktober/november i år.

Sibab 360 – Studio

Det här är också en plats där idéer, skisser och koncept blir till hållbara interiörer. Vi kan rita din inredning, projektera, tillverka och montera och under hela projektets gång säkerställa graden av återbruk, cirkulära material, hållbarhet över tid och prislappen. Vi utformar projekt och lösningar efter dina behov och kan hålla i helheten eller bidra med mindre delar.

Vi uppmuntrar till tightare samarbeten oavsett vilken del ni vill att vi hjälper er med för vi vill göra det enklare för alla att beställa hållbar inredning.

Sibab 360 – Arena

Det kanske viktigaste för oss alla i branschen – det här är en arena för utveckling och implementering av cirkulära processer. Det ska bli lättare att veta vad vi ska göra annorlunda och hur vi ska börja.

Sibab 360 kommer bjuda in till utbildningar i bl.a. effektiv projektering av specialinredning, materialkunskap, vi kan nörda ner oss i skogsbruk eller kanske laminattillverkning. Oavsett ämne så ska vi driva kunskapen framåt för när vi lär oss mer om vår omvärld kan vi göra bättre saker.

Vi vill erbjuda en inspirerande och kreativ yta för alla typer av nätverkande och event. Vi hjälper er gärna att ordna kick-off, workshops, konferenser, bolagsstämma, utbildningar och seminarier. Ytan är framtidssäkrad med väl fungerande hybridlösning för digitala sändningar/inspelningar. 

Här på Sibab 360 ska människor mötas, bra saker ska hända och på vägen ska vi ha kul. En arena för alla som vill bidra till en bättre morgondag.

Redan idag finns Kristofer på plats hos oss. Kontakta honom för mer info eller vidare kontakt.

Kristofer Jonsson
Inredningsarkitekt, designer & skattletare
kristofer.jonsson@sibab.se
072-173 30 49 / 0502-188 31