Vi lever på hoppet…..

...men kämpar riktigt hårt! Det som händer i världen nu är något vi måste ta oss igenom tillsammans. Vi gör vårt yttersta för att möta våra kunders behov men också för att fortsätta kämpa oss ur den situation vi befunnit oss i senaste året.

Fotograf: Rebecca Martyn

Vi har under ett års tid kämpat i uppförsbacke. Vi har genomgått ägarbyte och generationsskifte i ledningen vilket inte på något sätt varit enkelt. Ansvar som försvinner och nya ansvar som behöver tas. Saker som lätt faller mellan stolarna om inte alla gör lite mer än vad som tidigare krävts. En till viss del ny organisation och struktur har behövt växa fram.

Vi har bytt affärssystem, eller snarare implementerat ett system som hjälper oss även i produktionen. En digital satsning som berör alla i företaget. En satsning som sätter den gamla vanliga inarbetade kontrollen i gungning där man måste parera mellan att ha kvar kontrollen men samtidigt lära sig att ha kontroll på ett nytt sätt. Utmanande på många sätt för oss alla.

Av flera anledningar har vi haft en ekonomi i tuff obalans. Vi startade med ett bokslut i augusti på ca -5 Mkr. Nu i mars passerar vi nollan och kommer upp på plus. Vi känner att det mesta börjar falla på plats och vi kan börja jobba lite mindre under enbart press. Samtidigt som vi upplever detta slår Corona-pandemin till mot vår värld, vårt land och vår ekonomi och vi inser att vi får hålla kämpaglöden igång ett tag till. Vi parerar mellan att fokusera på hälsan som det viktigaste men samtidigt hålla igång våran ekonomi och vårt företag.

Vi vill med detta inlägg bara tydliggöra att vi inte är ett företag som ger upp. Vi är ett företag där kämpaglöden brinner och vi kommer orka ett bra tag till. För vi gör det tillsammans. Vi gör såklart åtgärder utifrån våra nationella riktlinjer, sätter hälsan i första ledet och ägnar tankar åt de drabbade och sjukvårdspersonal. Men vi har inte vår plats i samhället inom sjukvården, det är inte där vårt fokus ska ligga. Vi har fokus på att fortsätta kämpa för att få ett av Sveriges inredningssnickerier att få leva kvar och det har vi all anledning att tro att vi kommer klara! 

Så fortsätt kämpa på allihop och hör av er om vi på något sätt kan hitta fler saker att göra tillsammans. Dialoger, erfarenhetsutbyte, trevliga stunder eller såklart om ni behöver inredning!