Våga & vilja analysera för att utvecklas!

Att jobba på att stärka vår konkurrenskraft och bli en ännu vassare inredningsleverantör och arbetsplats är något vi definitivt jobbar på. Till stor del handlar det om hur vi producerar men det handlar också mycket om alla andra delar av företaget så som våra material, digitala hjälpmedel, vår arbetsmiljö, personalfrågor etc. För ca 1,5 år sedan genomgick vi ett generationsskifte i ledningen. Vi har stora och många ambitioner men tar utvecklingen steg för steg. Vi fokuserar mycket på att bygga upp en stark och bra grund i företaget att fortsätta utvecklas från och i detta arbete har vi delvis tagit hjälp av IDC som är en trygg part.

Just nu är vi mitt uppe i en Produktionsanalys där vi går in i detaljer för att hitta utvecklingspotential. I förra veckan var tre personer från IDC här i syfte att professionellt och opartiskt sammanställa företagets nuläge och påvisa största förbättringsbehov. Den här analysen omfattar inte enbart ren produktionseffektivitet, utan även förutsättningar för densamma, vilket innebär att ett brett område täcks – från förkalkyl till efterkalkyl. IDC:s produktionsanalys är en väl beprövad metod, som bygger på mätningar, faktainsamling, bedömningar och analys av information som inhämtas på företaget.

Vi valde att göra frekvensstudie på tre stationer i vår produktion. Det innebär att vi genom tidmätningar kan se hur mycket tid som går åt till värdeskapande arbete, stödjande arbete eller ej värdeskapande arbete (waste).

På bilden syns Mikael Jansson som är CNC-operatör hos oss tillsammans med David Åberg från IDC.

“Att få någon utifrån som tittar på vår verksamhet i detalj med helt nya ögonen är väldigt värdefullt och spännande!” – Joakim Sventoft, VD & ägare

På bilden syns Johan Lundahl & David Åberg från IDC.

Alla på företaget är viktiga i analysen där en stor del av IDC:s arbete var just att ställa frågor till alla anställda. Alla svar analyseras sedan och är en viktig del av resultatet.

På bilden syns Pia Nurro från IDC när hon ställer frågor till Peter Ljungberg som är en av våra specialsnickare.

En av våra utmaningar men också styrkor är att vi har en produktion som ställer om mellan serieproduktion och specialproduktion. Detta gör oss väldigt flexibla men flexibilitet tar tid så att hitta effektiva lösningar i våra omställningar är en stor och intressant del.

På bilden syns projektledaren i produktionen Johan Zander när han är mitt uppe i en specialproduktion av en restauranginredning.

Resultatet av Produktionsanalysen kommer leda till en handlingsplan på både kort och lång sikt. Tack till alla i personalen och till IDC för givande och ovanliga dagar mitt uppe i all givande och vanlig produktion.

Mvh
Tove Sventoft, Operativ ledare