Kunnig och lojal personal

Personal

Vi har ett riktigt bra gäng av medarbetare. Många är erfarna och har varit här länge medan andra har varit här en kortare period och kommer in med ny energi och nytt tänkande. Vad alla har gemensamt är kompetens, noggrannhet och lojalitet. Så har vi, i alla fall för det mesta, kul tillsammans!

Våra medarbetare på SIBAB i Blikstorp

Johan Zander

Johan jobbar som Projektledare i vårt inredningssnickeri och har jobbat på Sibab sedan 1999.

Johan, vilka tre ord beskriver dig?
Jag är lugn, pragmatisk och positiv!

Har du någon utbildning inom ditt yrke eller har du lärt dig i arbetet?
Nej jag har ingen specifik utbildning utan har lärt mig under tiden jag arbetat.

Vad i jobbet blir du extra motiverad av?
Jag gillar att använda händerna och jobba med hantverket, när det handlar om detaljer. Handverktyg så som t.ex. stämjärn är kul att få jobba med.

Vad gillar du med att jobba på Sibab?
Jag gillar framförallt arbetskamraterna och gemenskapen. Sibabs starka koppling till orten och personalens kopplingar till bygden runt omkring ger oss en stark gemenskap.

Hur tror du att det kommer vara att jobba på Sibab om 1 år?
Inte allt för stor skillnad mot nu hoppas jag. Små förändringar som utvecklar tror jag på.

Något annat du vill tillägga?
Tack för ordet!

Magnus Andersson

Mario Ludwinek

Mikael Jansson

Thomas Jonsson

Tore Jansson

Malena Skavhellen

Emil Carlsson

Anders Carlsson