Sibab Interiors integritetspolicy

Sibab Interior AB vill skydda våra kunders personliga integritet. Med anledning av den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft 25 maj 2018 vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har gjort förändringar i hur vi arbetar, anpassat vår hemsida och uppdaterat vår integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter.

Läs gärna vår Integritetspolicy nedan:

1.    Vad är en personuppgift?
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, bilder (foton), ljudupptagningar, fingeravtryck, DNA, elektroniska identiteter, exempelvis IP-nummer anses vara personuppgifter om den kan kopplas till en fysisk person.

2.    Vad är behandling av personuppgift?
Med behandling av personuppgifter avses hur ett företag samlar in, registrerar, lagrar, korrigerar och raderar personuppgifterna.

3.    Varför och vilka personuppgifter samlas in?
Sibab Interior AB samlar in olika personuppgifter i vårt affärssystem för att kunna göra affärer och förpliktelser med dig i form av avtal. Likaså att kunna bistå dig med information och service.

4.    Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?
De uppgifter du själv tillhandahållit Sibab Interior AB. Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem.

5.    Till vem delar vi dina personuppgifter?
Sibab Interior AB har som policy att inte lämna dina personuppgifter till tredje part för t ex direktmarknadsföring och vi använder inte dina personuppgifter till grund för statistik.

6.    Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det finns affärsförpliktelser (enligt bokförings- och skattelagstiftning, garantiåtagande).

7.    Dina rättigheter?
Du kan när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har alltid rätt att be om ändring angående en personuppgift.
Likaså har du rätt till radering av dina personuppgifter vi har lagrade om dig under förutsättning att det inte finns legala skyldigheter för oss att lagra dem.

8.    Skydd av personuppgifter
Våra IT-system är till för att skydda dina personuppgifter. Endast ett fåtal behöriga anställda inom Sibab Interior AB kan hantera känsliga personuppgifter.

9.    Vem är ansvarig på Sibab Interior AB för insamling av personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Sibab Interior AB, Centralvägen 44, 544 93 Hjo. Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta Sibab Interior AB via post eller e-post info@sibab.se