Ny VD på Sibab Interior AB

Joakim Sventoft är Sibab Interiors nya VD och efterträder Gunnar Sventoft som fortfarande är kvar på Sibab men nu som Marknadschef.

”Vi har under snart ett års tid jobbat med en organisationsförändring som nu faller på plats. VD-bytet är en del av den och anledningen till förändringen är ett generationsskifte som håller på att ske i företaget samt att vi växer och behöver stå ännu bättre rustade för att kunna ta många och stora jobb. ” Joakim Sventoft.

Nedan följer ett organisationsschema över våra chefsposter på företaget. Vi anställer en ny person i och med detta; Irene Forss som kommer närmast från PWC där hon bl.a. varit ekonomikonsult hos oss under många år. Hon börjar 22 maj.

organisation_2017_950x530