Lär känna oss bättre – Johan Zander!

Jag vill att ni ska lära känna våra medarbetare och få en djupare inblick i vårt företag. Vi tror på att göra saker bra från grunden och addera transparens in i vår verksamhet. Därför får du här lära känna Johan Zander som är en av våra värdefulla medarbetare i fabriken.”

Tove Sventoft, Operativ ledare på Sibab Interior

Johan Zander

Johan jobbar som Projektledare i vårt inredningssnickeri och har jobbat på Sibab sedan 1999.

Johan, vilka tre ord beskriver dig?
Jag är lugn, pragmatisk och positiv!

Har du någon utbildning inom ditt yrke eller har du lärt dig i arbetet?
Nej jag har ingen specifik utbildning utan har lärt mig under tiden jag arbetat.

Vad i jobbet blir du extra motiverad av?
Jag gillar att använda händerna och jobba med hantverket, när det handlar om detaljer. Handverktyg så som t.ex. stämjärn är kul att få jobba med.

Vad gillar du med att jobba på Sibab?
Jag gillar framförallt arbetskamraterna och gemenskapen. Sibabs starka koppling till orten och personalens kopplingar till bygden runt omkring ger oss en stark gemenskap.

Hur tror du att det kommer vara att jobba på Sibab om 1 år?
Inte allt för stor skillnad mot nu hoppas jag. Små förändringar som utvecklar tror jag på.

Något annat du vill tillägga?
Tack för ordet!