Hur kan vi göra mer skillnad och bidra till en bättre morgondag?

Foto: Anna German, IDC West Sweden.

Efter ca. 40 års erfarenhet upplever vi ett ökat resursslöseri i nästan alla projekt. Vi är övertygade om att det går att minimera detta. Dock är alla upptagna av, att i de avgränsade situationerna, minska kostnader för att spara/tjäna pengar. Så upptagna att vi många gånger missar andra minst lika viktiga poänger. En viktig poäng är att vi alla behöver ta ansvar för att öka livslängden på det vi låter tillverkas och också öka andelen återbrukad råvara. En annan poäng är att öka vår mänskliga hälsa och välbefinnande. Vi ställer oss, och alla er andra, frågan:

Hur kan vi genom en förändrad affärs- & projektprocess bidra till en mer hållbar inredning, hälsa och ekonomi?

Vi vet att det går att göra på andra sätt för att göra större skillnad, det är mest en fråga om vilja och engagemang. Ni ska veta att vi har viljan och engagemanget och tar gärna en dialog kring detta. För ska vi komma framåt måste vi göra det Tillsammans!