Film – För oss är hållbarhet viktigt!

Hållbarhet för oss handlar om relationer och ekonomi, att se långsiktigt på det vi gör.
Men det handlar också om hur vi producerar och hur vi på ett mer medvetet sätt kan göra bättre saker.

Videoproduktion: Frank Vision