Årets arbetsplats

“Ett snickeri på landsbygden som skapar inredning till miljöer i framkant. Sibab grundades med ambitionen att göra förstklassiga snickeriarbeten och inredningar och den ambitionen håller än idag.

Processen är viktig; hur människorna mår, vilka material och resurser som används. Sibab vill påverka det de tillverkar och strävar efter att använda mindre råvara och i stället återanvända mer för att komma framåt i den cirkulära omställningen.

Efter en omorganisation, nya ledamöter i styrelsen och ett utvecklingsprojekt finns nu en tydlig bild av hur de vill jobba. För att komma framåt i hela organisationen jobbar ledningen nära medarbetarna, tar hänsyn till den samlade kunskapen som finns och ser till att den kommer till sin rätt. För bolagets ledning är det viktigt att medarbetarna upplever att de jobbar på en bra arbetsplats.”

Så löd motiveringen när vi fick ta emot pris av Interior Cluster Sweden vid Möbelriksdagen 2022 för “Årets arbetsplats”.
Det här priset betyder väldigt mycket för oss. Vi jobbar med stort fokus på att hela tiden förbättra vår arbetsplats och ta tillvara på all kunskap och engagemang som finns. Man spenderar så mycket tid på sin arbetsplats och personalen är det värdefullaste vi har. Utan de blir det ingen inredning.

Årest arbetsplats